Athenos Verzuim

Ziekteverzuim is voor iedere ondernemer een complex vraagstuk. Een verkeerde verzuimaanpak kan leiden tot negatieve effecten. Bij ziekteverzuim werken diverse partijen samen op het gebied van preventie en re-integratie van medewerkers.

Desondanks kunnen bedrijven geconfronteerd worden met een hoog verzuim. Recente inzichten duiden op een oorzaak hiervoor, die niet ligt op het niveau van de werknemers.

Wanneer een bedrijf, ondanks alle inspanningen op verzuimgebied, toch een structureel hoog verzuim heeft, is er vaak sprake van bedrijfsproblemen. Voorbeelden zijn: stijl van leiding geven, cultuur, onderlinge coördinatie en samenwerking etc. Het gaat dan vaak om de zogenaamde “zachte” (maar zeer hardnekkige) bedrijfskundige thema’s. Wij hebben oplossingen voor deze ondernemersschades waardoor bedrijven hun verzuimcijfers verbeteren. Daarbij is sprake van een win-win-situatie: zowel de ondernemer als de verzekeraar profiteert van de beterere verzuimcijfers, waardoor zij minder kosten maken en dus meer rendement realiseren.