Voor manager/directie

Consultancy en Interim-management

Arbeidsongeschiktheid is complex. Een meer traditionele aanpak met de nadruk op medische en arbeidsdeskundige aspecten leidt niet altijd tot optimale resultaten. Door het formuleren van een adequaat en praktisch beleid over een integrale (multidisciplinaire) aanpak van arbeidsongeschiktheid van ondernemers, legt u de basis voor het optimaliseren van de schaderesultaten en beheersing van organisatiekosten. In dit beleid vormen acceptatie, preventie en regievoering bij arbeidsongeschiktheid de basis.

Dick Bukman en Hendrik Redmeijer helpen met hun jarenlange ervaring bij grote verzekeraars ook uw organisatie graag bij uw beleidsvorming en implementatie.

Bedrijfskundige interventie

Arbeidsongeschiktheid is complex. Soms is er meer nodig dan een medisch-arbeidsdeskundige benadering, bijvoorbeeld omdat uw verzekerde problemen in het bedrijf ervaart. Re-integratie lukt dan vaak niet (volledig). Wij bieden oplossingen voor deze ondernemersschades. Bedrijfsproblemen kunnen op veel gebieden voorkomen: organisatorisch, commercieel, financieel, samenwerking met compagnon of medewerkers etc.

Wij helpen u graag bij het onderkennen van bedrijfsproblemen bij uw verzekerden. Neem contact met ons op of kijk op onze Bedrijfskundige Quick Scan.

Casemanagement AOV

Als re-integratie van de verzekerde stagneert verstoort dat het werkproces. Er ontstaat vaak regieverlies, dossiers worden als complex ervaren en de schadelast loopt op. Een oplossing kan zijn om complexe dossiers, dossiers die zijn vastgelopen of een groot financieel belang vertegenwoordigen, buiten het reguliere werkproces te behandelen. Met onze oplossingen voor ondernemersschades helpen wij u bij de regievoering op complexe dossiers.

Waarde aanbod

Wij ontwikkelen samen met u een op uw missie, visie en doelen afgestemd AOV-beleid. We doen dat op een innovatieve, maar ook praktische manier.

Wij bieden door regievoering op uw complexe AOV-dossiers een oplossing voor deze ondernemersschades zodat uw medewerkers zich volledig kunnen focussen op hun reguliere caseload. De regievoering kan zowel via outsourcing als via insourcing gerealiseerd worden.

Onze bedrijfskundige interventie bevordert de re-integratie van uw arbeidsongeschikte verzekerde die bedrijfsproblemen ervaart. Wij helpen uw verzekerde weer op de goede weg en zorgen samen met uw medewerkers voor een optimaal resultaat.

Voordelen

Met Consultancy en interim-management realiseren wij voor u:

 • Een efficiënte organisatie
 • Een effectieve organisatie
 • Tijdelijke waarneming van een managementfunctie
 • Extra implementatiekracht op uw afdeling

Met onze bedrijfskundige interventies realiseren wij voor u:

 • Schadelastbeperking
 • Tevreden verzekerden
 • Behoud van de verzekeringspolis
 • Korte doorlooptijden
 • Gemak bij de dossier afwikkeling
 • Optimale inzetbaarheid van uw verzekerde
 • Continuïteit van het bedrijf van uw verzekerde

In onderstaand filmpje vertelt een grote AOV-verzekeraar hoe zij met Athenos samenwerken.

Met Casemanagement AOV realiseren wij voor u:

 • Geen verstoring van de reguliere werkprocessen
 • Schadelastbeperking
 • Voorkomen onnodig lange doorlooptijden
 • Een flexibele schil voor uw re-integratie c.q. schadebehandelteam