Directielid/manager

Consultancy en interim-management

Het terugdringen van verzuim is een complex proces. De huidige aanpak leidt niet altijd tot optimale resultaten. Door het formuleren van een concreet beleid, waarbij rekening wordt gehouden met een multidisciplinaire aanpak, kunnen contractbeheerders een gerichte aanpak van het verzuim voorstellen aan verzekerde bedrijven.

Dick Bukman en Hendrik Redmeijer helpen met hun jarenlange ervaring in de branche ook uw organisatie graag bij uw beleidsvorming en implementatie.

Bedrijfskundige interventie voor bedrijven

Aan (hoog) ziekteverzuim ligt niet altijd een medische oorzaak ten grondslag. Vaak zit achter het verzuim een ander probleem. In veel organisaties leiden bedrijfsproblemen zoals een niet adequate stijl van leiding geven, een “ziekmakende” cultuur, of een slechte onderlinge samenwerking tot ziekteverzuim. Ook kunnen bedrijfsproblemen zoveel tijd van de werkgever vragen, dat focus op het uitvoeren van verzuimbeleid ontbreekt.

Onze bedrijfskundige interventies pakken de oorzaak van het verzuim aan waardoor een oplossing voor deze ondernemersschades wordt gerealiseerd.

Waarde aanbod

Wij ontwikkelen samen met u een op uw missie, visie en doelen afgestemd Verzuimbeleid. We doen dat op een innovatieve, maar ook praktische manier. Uw Verzuimafdeling kan meteen aan de slag.

Onze bedrijfskundige interventie optimaliseert de bedrijfsvoering bij uw verzekerde bedrijven waardoor verzuimproblemen worden aangepakt.

Ook kunnen wij langdurig verzuimende werknemers die niet terug kunnen keren bij hun werkgever begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap (spoor 2 aanpak).

Voordelen

Met Consultancy en interim-management realiseren wij voor u:

  • Een efficiënte organisatie
  • Een effectieve organisatie
  • Tijdelijke waarneming van een managementfunctie
  • Extra implementatiekracht op uw afdeling

Met onze bedrijfskundige interventies voor bedrijven realiseren wij voor u:

  • Schadelastbeperking
  • Tevreden verzekerde bedrijven
  • Behoud van verzekeringspolissen
  • Daling ziekteverzuim bij uw verzekerde bedrijven
  • Verbetering van de bedrijfsvoering en daardoor meer rendement voor uw verzekerde bedrijven