Schadebehandelaar verzuim

Bedrijfskundige interventie voor bedrijven

Aan (hoog) ziekteverzuim ligt niet altijd een medische oorzaak ten grondslag. Vaak zit achter het verzuim een ander probleem. In veel organisaties leiden bedrijfsproblemen zoals een niet adequate stijl van leiding geven, een “ziekmakende” cultuur, of een slechte onderlinge samenwerking tot ziekteverzuim. Ook kunnen bedrijfsproblemen zoveel tijd van de werkgever vragen, dat focus op het uitvoeren van verzuimbeleid ontbreekt.

Onze bedrijfskundige interventies pakken de oorzaak van het verzuim aan waardoor een oplossing voor deze ondernemersschades wordt gerealiseerd.

Waarde aanbod

Onze bedrijfskundige interventie optimaliseert de bedrijfsvoering bij uw verzekerde bedrijven waardoor verzuimproblemen worden aangepakt.

Ook kunnen wij langdurig verzuimende werknemers die niet terug kunnen keren bij hun werkgever begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap (spoor 2 aanpak).

Voordelen

  • Schadelastbeperking
  • Tevreden verzekerde bedrijven
  • Behoud van verzekeringspolissen
  • Daling ziekteverzuim bij verzekerde bedrijven
  • Verbetering van de bedrijfsvoering en daardoor meer rendement voor uw verzekerde bedrijven