Voor experts personenschade

Wij geven invulling aan een op herstel gerichte aanpak van zelfstandigenschades, waarbij wij drie diensten aanbieden die voor een optimale regeling van belang zijn. Ten eerste maken we een analyse van de huidige situatie van de ondernemer en zijn bedrijf. Ook brengen wij de situatie van het bedrijf voor ongeval in beeld: wat was de marktpositie, wie waren de afnemers, hoe stond het bedrijf er financieel voor etc.

Nadat in beeld is gebracht of, en hoe de ondernemer schade heeft geleden als gevolg van het ongeval, begeleiden wij de ondernemer bij de re-integratie in en bij het behoud van zijn bedrijf.

Ook voeren wij bedrijfseconomische analyses uit. Ons onafhankelijk onderzoek stelt u in staat om tot een uiteindelijke eindregeling te komen met de wederpartij.

Hoewel wij graag snel ingeschakeld worden omdat de kans op herstel dan het grootst is, doorlooptijden daardoor worden verkort en veel discussie tussen partijen wordt voorkomen, helpen wij u ook graag bij het oplossen van uw lang(er) lopende zelfstandigenschades.

Klik hier wanneer u voorbeeldvragen wilt zien voor de inzet van een bedrijfskundige bij zelfstandigen schades.

Wij helpen u graag bij het snel onderkennen van bedrijfsproblemen van ondernemers die zijn getroffen door een letsel. Neem contact met ons op of kijk op onze Bedrijfskundige Quick Scan.

Waardeaanbod

Onze bedrijfskundige dienstverlening geeft invulling aan uw herstelgerichte aanpak van ondernemersschade. Wij voeren een analyse en diagnose uit (maken een “foto”) van de ondernemer en van het bedrijf voor en na ongeval.

Wij begeleiden de ondernemer bij de terugkeer in het bedrijf en verrichten bedrijfseconomische analyses ter ondersteuning van het bepalen van de schade.

Continuïteit van het bedrijf staat bij ons voorop, mits het bedrijf uiteraard levensvatbaar is.

Onze rapportages zijn maatwerk.

Voordelen

Onze aanpak levert u o.a. de volgende voordelen op:

  • Onafhankelijke dienstverlener
  • Breed bedrijfskundig inzicht in situatie ondernemer en bedrijf, zowel voor als na het ongeval
  • Duidelijkheid over bedrijfseconomische aspecten van het bedrijf, zowel voor als na het ongeval
  • Objectieve informatievoorziening voor het bepalen van voorschotten en schadevoorzieningen
  • Snel herstelgerichte interventies kunnen inzetten met focus op inzetbaarheid ondernemer en behoud van het bedrijf
  • Ondernemer en bedrijf weer op de goede weg terug helpen