Raad van Advies

De Directie van Athenos adviesgroep heeft een Raad van Advies ingesteld die gevraagd en ongevraagd kan adviseren over onderwerpen m.b.t. de missie, visie, doelstellingen en strategie van het bedrijf.

 

Astrid van der Wal LinkedIn
Marco de Witte LinkedIn  
Han de Carpentier Wolf LinkedIn