Ik ben ondernemer

Wilt u weten wat u van ons kunt verwachten?


U bent ondernemer en arbeidsongeschikt

Indien u arbeidsongeschikt bent geworden, is dat vaak het gevolg van een complex aan diverse oorzaken. Uiteraard is er een medische oorzaak, maar die gaat vaak gepaard met diverse andere oorzaken. Eén van die oorzaken betreft problemen die u ervaart in uw eigen onderneming. Bedrijfsproblemen kunnen op veel gebieden voorkomen: organisatorisch, commercieel, financieel, samenwerking met compagnon of medewerkers etc. Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat u uitvalt en niet meer weet hoe u de problemen moet oplossen.

Maar bedrijfsproblemen kunnen ook ontstaan juist doordat u uitvalt: een ernstige ziekte die u treft als spil in uw eigen onderneming, heeft consequenties voor de continuïteit van uw bedrijf.

In opdracht van uw AOV-verzekeraar begeleiden wij u bij het oplossen van uw bedrijfsproblemen, zodat u zich volledig kunt richten op uw re-integratie. Tijdens dit begeleidingstraject heeft u een vast aanspreekpunt, nl. één van onze senior adviseurs.

Onze begeleiding begint met een uitgebreid kennismakingsgesprek en het afnemen van een Ondernemers- en Bedrijfsanalyse. Vervolgens stellen wij in overleg met u een Plan van Aanpak op, wat erop is gericht om uw bedrijfsproblemen zo snel mogelijk op te lossen. Na instemming van uw AOV-verzekeraar begeleiden wij u tot uw bedrijfsproblemen zijn opgelost en u bent teruggekeerd in het werkproces of ongestoord verder kunt werken aan uw re-integratie.

Op onze website ziet u logo’s van ondernemers die wij hebben begeleid tijdens hun arbeidsongeschiktheid.


U bent ondernemer en slachtoffer van een ongeval

Als u wordt geconfronteerd met een incident waardoor u niet meer in staat bent om volledig te werken, staat de continuïteit van uw bedrijf op het spel. Het is belangrijk om uw onderneming waar u een eigen inkomen uit verdient, zo snel mogelijk weer op weg te helpen. Terug naar de situatie van voor het ongeval.

Wij zijn als onafhankelijk bedrijfskundigen de specialist om u en uw bedrijf zoveel mogelijk terug te brengen in de situatie van vóór het incident.

In gezamenlijke opdracht van uw belangenbehartiger en de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval, maken wij een analyse van de situatie van uw onderneming vóór en ná het incident. Op die manier kunnen wij vaststellen wat de schade is die u als ondernemer heeft geleden als gevolg van het ongeval. Vervolgens proberen wij samen met u uw onderneming terug te brengen in de oude situatie; dat noemen wij herstelgerichte aanpak van ondernemersschades. Tijdens dit begeleidingstraject heeft u een vast aanspreekpunt, nl. één van onze senior adviseurs.

Al onze inspanningen zijn erop gericht om u en uw onderneming weer op weg te helpen. Maar soms lukt dat niet of slechts gedeeltelijk. In dat geval berekenen wij hoe groot de blijvende financiële schade is. Met die berekening kunnen de aansprakelijke verzekeraar en uw belangenbehartiger de financiële schade regelen.

Op onze website ziet u logo’s van ondernemers die wij hebben begeleid.


U bent directeur van een bedrijf met een hoog verzuim

Als het ziekteverzuim in uw bedrijf structureel hoger is dan het verzuim bij uw concurrenten belemmert dat u op diverse aspecten bij uw bedrijfsvoering. Uiteindelijk resulteert dat in een lager rendement dan nodig is.

Aan (een hoog) ziekteverzuim ligt niet altijd een medische oorzaak ten grondslag. Vaak zit achter het verzuim een ander probleem. In veel organisaties leiden bedrijfsproblemen tot ziekteverzuim. Wellicht heeft u weinig tijd uw verzuimbeleid goed in te vullen omdat uw bedrijfsproblemen uw volle aandacht vragen. Het is echter ook goed mogelijk dat uw bedrijfsproblemen juist oorzaak zijn van een hoger ziekteverzuim. Wellicht kan uw stijl van leiding geven, of bijvoorbeeld uw manier van samenwerken met uw collega’s en medewerkers aanleiding zijn voor een verzuimvraagstuk.

Wat ook de specifieke oorzaak is, als uw bedrijfsproblemen samenhangen met een relatief hoog verzuim, kunnen onze bedrijfskundige interventies u helpen bij het bij de bron aanpakken van de oorzaak van het verzuim. Tijdens dit begeleidingstraject heeft u een vast aanspreekpunt, nl. één van onze senior adviseurs.

Onze begeleiding begint met een uitgebreid kennismakingsgesprek en het afnemen van een Ondernemers- en Bedrijfsanalyse. Vervolgens stellen wij met u een Plan van Aanpak op, wat erop is gericht om uw bedrijfsproblemen zo snel mogelijk op te lossen.


Contact

Mocht u vragen hebben over onze dienstverlening en onze aanpak, of bent u arbeidsongeschikt of slachtoffer van een ongeval en wilt u weten hoe u door ons begeleid kunt worden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag weer op de goede weg.